تله‌های زندگی (طرحواره‌ها)

ما در دوران کودکی به شیوه های مختلف آسیب دیده ایم؛ طرد، انتقاد، حمایت افراطی، بدرفتاری، بی توجهی یا محرومیت، در اثر این تجارب اولیه، تله های زندگی بخشی از وجودمان شده اند. شاید بدلیل همین تداوم تله های زندگی است که در دست یابی به اهداف زندگی و ناکامی و شکست روبرو می شویم.

ازین پس بخش جدیدی به پست های آموزشی افزوده میشه که در آنها به بررسی و آشنایی با تله های زندگی می پردازم تا بتوانید نسبت به خود و آنچه که عمیقاً شما را آزرده می کند و تا کنون راه حلی برایش پیدا نکرده اید، شناخت بهتری پیدا کنید.

همراه من باشید با پست های #نارنجی ?

هویت کودک چگونه شکل می گیرد؟

هویت کودک چگونه شکل می گیرد؟

  ذهن کودک از بدو تولد تا ۱۸ سالگی مثل یک دوربین تمام رفتارهای والدین و اجتماع رو ضبط می کند و در شکل گیری هویت یا عزت نفس او تاثیر بسزایی...

read more
تله زندگی اطاعت

تله زندگی اطاعت

شما با تله زندگی اطاعت، نیازهای خود را فدای نیازهای دیگران می کنید. به دیگران اجازه می دهید که سوار بر شما بشوند. به این دلیل نیازهای خود را ابراز...

read more
تله زندگی استحقاق

تله زندگی استحقاق

این تله زندگی ناشی از افراط در ارضا نیازهاست. به عبارتی فرد در زندگی اش هیچ گونه محدودیتی را تجربه نکرده است. آنهایی که در این تله زندگی گرفتار...

read more
تله زندگی وابستگی

تله زندگی وابستگی

اگر در تله وابستگی اسیر باشید، احساس می‌کنید۷ که نمی‌توانید بدون دریافت کمک اساسی از دیگران، از عهده مسائل زندگی خود به‌خوبی برآیید، به دیگران...

read more
تله زندگی محرومیت هیجانی (طرحواره‌ها)

تله زندگی محرومیت هیجانی (طرحواره‌ها)

یکی از طرحواره های ناسازگار محرومیت هیجانی است. وقتی این طرحواره وجود دارد یعنی فرد در طول زندگی‌اش مورد محبت، پذیرش و درک شدن قرار نگرفته است. کسی نبوده به حرف‌های دل او گوش کند. ناله‌های همیشگی افرادی که طرحواره‌ی محرومیت هیجانی دارند احساس تنهایی، غمگینی و افسردگی است.

read more
تله زندگی معیارهای سخت گیرانه (طرحواره‌ها)

تله زندگی معیارهای سخت گیرانه (طرحواره‌ها)

افرادی که در دام این تله زندگی افتاده اند، احساس اصلی شان این است که تحت فشارند. هیچ گاه روی آرامش را نمی بینند و از زندگی لذت نمی برند. همیشه به خودشان سخت می گیرند که هر چه بیشتر پیشرفت کنند. مفهوم “بهترین” در زندگی آنها جایگاه اساسی و مهمی دارد.

read more
تله های زندگی (طرحواره‌ها)

تله های زندگی (طرحواره‌ها)

ما در دوران کودکی به شیوه های مختلف آسیب دیده ایم؛ طرد، انتقاد، حمایت افراطی، بدرفتاری، بی توجهی یا محرومیت، در اثر این تجارب اولیه، تله های زندگی بخشی از وجودمان شده اند. شاید بدلیل همین تداوم تله های زندگی است که در دست یابی به اهداف زندگی و ناکامی و شکست روبرو می شویم.

read more