جهت دریافت فایل کامل مقاله (خودکارآمدی ومکانیسم دفاعی در پیش بینی تاب آوری در خانواده های درگیر ویروس کووید۱۹) کلیک کنید.

برای مشاهده باید ابتدا وارد سایت شده باشید.
عضویت در سایت رایگان است