ذهن کودک از بدو تولد تا ۱۸ سالگی مثل یک دوربین تمام رفتارهای والدین و اجتماع رو ضبط می کند و در شکل گیری هویت یا عزت نفس او تاثیر بسزایی دارد.

برای مشاهده باید ابتدا وارد سایت شده باشید.
عضویت در سایت رایگان است